Journeys without a briefcase

podróże bez teczki

Whip for bread

bicz na chleb

Citrone or Citronete

limonki lub cytrynki

cosmopolitantyszkowy

cosmopolitantyszkowy

A pop’s hope

nadzieja popa

A Spanish carabiniere

hiszpański karabinieri

A dancing jackdaw                                  

tańcząca kawka

My garden’s flowers

kwiaty mojego ogrodu

Wizards from „Mascha Omai Raja”

czarodzieje z Mascha Omai Raja

A hen-model without box

kuro-modelka bez pudełka

What can I give you

cóż ci dać mogę

A bus of calamary leader

popiersie wodza kałamarnic

A borsch „Ukrainian Spy”

barszcz "Ukraiński szpieg"

A lady who is late and like to dance

Pani co się spóźnia i tańczyć lubi

She is so-so (only to envy)

taka sobie (pozazdrościć tylko)

In the middle of the road to Santino

w połowie drogi do Santino

He won’t dance with you

on z tobą nie zatańczy

Mister Tau

pan TAU

Little noses-eskimoses

noski eskimoski

Offended on somebody up there

obrażona na kogoś w górze

Maori

maorys

Mister Little Fish

pan Rybka

A cow with lollipop

krowa z lizakiem

A rocking-horse

konik na biegunach