A salesmean of a big fruit

sprzedawca jakiegoś dużego owocu

Long-legged "Bokino"(tasty)

długonogi Bokino (smaczny)

kardynał R.

kardynał R.

He stood and then went away

stał a potem poszedł

Sorrento and Sicily

Sorrento i Sycylia

OLE JOKINY MINERTO

OLE JOKINY MINERTO

Souls are wandering

dusze błąkają się

Mister navelkin

pan pępuszek

Lady's "S" room

pani pokój Ś

A she–hunched

zgarbiona

A steered "Ricardo"

sterowany Ricardo

An evanescent lover of cottage chees

przelotny miłośnik twarogu

"Don Pedro" and a dead

Don Pedro i martwa

A Catalan plays "Chopin"

Katalończyk gra Chopina

St. Jeremiah

św.Jeremiasz

Peter comoutlage–jacket

Piotruś "Panterka"

An archetype

archetyp

A pregnant meadow

łąka w ciąży

A salesman of material for shawl fabric

sprzedawca materiału na szal

A walking couple in the mood to reconcile

spacerująca parka w duchu pojednania

A death swallowed a cementary

śmierć połknęła cmentarz

A intensely shy murderer

mocno nieśmiały morderca

A guy with his nose in constelation alfa

facio z nosem w konstelacji alfa

Dirty place of dancers

szemrane miejsce - tancerzy

Amongst some monsters are nazis

wśród stworów są naziści

Greek, Persian, Chinese

Grecki, Perski, Chiński

 

Helo!!! Pako Rabanie