A thinking stop-watch

stoper myślący  

A hunting

polowanie 

A she–jumping

skacząca 

An eater of his own feelings, and that's it

pożeracz własnych uczuć i tyle 

A jurnalist

żurnalista

corrida

corrida

He loves movie

kocham kino

A butterfly

baterflajman

A harvest festival with "Mick"

dożynki z Mickiem

A Greek dancer

grecki tancerz

A Phoenician

fenicjanin

ave cesarus

ave cesarus

A virtual gesture

wirtualny gest

A bee-king

król pszczoła

On a desert

na pustyni

Kings of hopless situation

królowie beznadziejnej sytuacji

A she–Eskimo

eskimoska

"Omaim Leitz" and fear

Omaim Leitz i strach

suspected

podejrzani

bird the last

ptak ostatni