jim

jim

FredNixon dokonany

FredNixon dokonany

Pompejusz 66 pne

Pompejusz 66 pne

Awaiting for a future

oczekiwanie na dalszą

A revolutionary dream through an auction room

sen rewolucyjny poprzez dom aukcyjny

Dancer

Dancer

City

City

Mister "X"

pan X

Das Model

Das Model

I leave it to your generosity, sir

co łaska panie

Ave Cesarus Maximus

Ave Cesarus Maximus

Last Film

Last Film

Toyota

Toyota

A murderer-fascinat

morderca fascynat

Behind the wheel

za kółkiem

Sport in two

sport we dwoje

A Japanese terrorist

japoński terrorystic

They know me

oni mnie znają

...

...

They know me too

mnie też znaja

A she–dancer

tancerka

A Netherlander

niderlandczyk

Going picknic

wyjazd na piknik

Everybody has not come from...

nie wszyscy pochodzą od

Mister "Y"

pan Y

GIN 95

GIN 95